Назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2017
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період 1
Дата першого розміщення 24.04.2018
Дата останнього розміщення 24.04.2018

Більш детальну інформацію про даного емітента Ви можете отримати на сайті smida.gov.ua.

Склад інформації:

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про рейтингове агентство Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента Переглянути
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду Переглянути
Інформація про стан корпоративного управління Переглянути
Відомості про аудиторський висновок (звіт) Переглянути
Річна фінансова звітність Переглянути

Офіс компанії

39627, Україна,
Полтавська область,
місто Кременчук,
квартал 278, будинок 22-Б.

Цей сайт використовує сеансові куки-файли, що будуть автоматично видалені у кінці перегляду. Персональні дані не збираються.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою конфіденційності та захисту даних і Повідомленням про куки-файли.

Телефон, факс, email

(0536) 79-41-10
(0536) 79-41-12

office@pfb.com.ua

Представник у м. Київ та Київській області
(067) 405-45-91

Режим роботи

Понеділок–четвер: з 9-00 до 18-00,
п'ятниця: з 9-00 до 16-45.
Перерва: з 13-00 до 13-45.
Вихідні: субота, неділя.
Святкові та неробочі дні.
Про перенесення робочих днів у 2021 р.