Дата архівації: 17.05.2018 р.

Назва вакансії  - начальник відділу фінансового лізингу.

Вимоги: вища освіта за напрямком «фінанси», «банківська справа» та стаж роботи в фінансових установах за відповідним фахом - не менше 2 років.

Обов'язки:

 • Консультація клієнтів з питань надання послуг фінансового лізингу
 • Надання послуг фінансового лізингу суб'єктам господарювання та фізичним особам:
  • проведення переговорів з клієнтами;
  • аналіз наданих клієнтами документів;
  • оформлення справи з надання послуг фінансового лізингу;
  • контроль дотримання умов договорів фінансового лізингу протягом їх дій, закриття справ.
 • Здійснення належної перевірки клієнтів відповідно до вимог чинного законодавства
 • Контроль розрахунків клієнтів за договорами фінансового лізингу
 • Щоквартальний аналіз операцій клієнта в процесі обслуговування
 • Організація документообігу підрозділу: розробка документації з надання послуг з фінансового лізингу, узгодження процедури оформлення та архівування 

Умови праці:

Заробітна плата – за результатами співбесіди. Строк випробування - 3 місяці. По закінченню строку випробування встановлюється надбавка в розмірі до 50% від окладу.

Графік роботи: 5–ти денний робочий тиждень, робочий день з 9:00 до 18:00.
Відпустка – 30 календарних днів.

Регіон: м. Кременчук.

Контакти: менеджер з персоналу, тел.: (050) 304-08-20, (0536) 79-41-30, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Дата архівації: 17.05.2018 р.

Назва вакансії — старший/провідний юрисконсульт.

Вимоги: вища освіта, напрям підготовки: "правознавство", готові розглянути питання  працевлаштування випускників вищих закладів освіти.

Обов'язки:

 • правовий супровід бізнес-процесів (оформлення кредитних договорів та договорів забезпечення виконання зобов'язань, договорів страхування);
 • розробка і виконання заходів по стягненню заборгованості з боржників підприємств;ведення претензійно-позовної роботи;
 • супровід виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості з боржників;
 • представництво інтересів підприємств у відносинах з правоохоронними, судовими та іншими державними органами, в тому числі з регуляторами: Нацкомфінпослуг, НКЦПФР;
 • участь у проведенні слідчих дій і заходів забезпечення в кримінальному процесі;
 • здійснення юридичного аналізу чинного законодавства, проектів нормативних актів, складання юридичних висновків;
 • участь в організації та проведенні загальних зборів акціонерів;
 • супровід випуску цінних паперів.

Умови праці:
Заробітна плата — за результатами співбесіди. Строк випробування — 3 місяці. По закінченню строку випробування встановлюється надбавка в розмірі до 50% від окладу, в подальшому збільшення заробітної плати залежить від професійного зростання.
Графік роботи: 5-ти денний робочий тиждень, повний робочий день з 9.00 до 18.00.
Відпустка — 30 календарних днів.

Регіон: м. Кременчук. 

Контакти: менеджер з персоналу, тел.: (050) 304-08-20, (0536) 79-41-30, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Дата архівації: 27.05.2020 р.

Перелік погоджених до співпраці страхових компаній в ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»*:

 • Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «ОНІКС»
 • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АРКС»
 • Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна»
 • Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «УНІВЕРСАЛЬНА»
 • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія ПЗУ Україна»
 • Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «КРАЇНА»
 • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЮНІВЕС».

Дата архівації: 12.07.2019 р.

Перелік погоджених до співпраці страхових компаній в ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»:

 • Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «ОНІКС»
 • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування»
 • Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна»
 • Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «УНІВЕРСАЛЬНА»
 • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія ПЗУ Україна»
 • Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «КРАЇНА»
 • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЮНІВЕС».

Правила співпраці ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» з страховими компаніями (діяли до 25.07.2018 р.).

Дата архівації: 12.09.2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

 

ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» та небанківської фінансової групи «ПФБ» за 2018 рік.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також визначеним нижче критеріям відбору.

 

Порядок проведення конкурсу

 

Аудиторська фірма повинна відповідати таким критеріям відбору:

 

- суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», та у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;

- суб’єкти аудиторської діяльності пройшли перевірку системи контролю якості, що підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України;

- за основним місцем роботи має працювати не менше 5 аудиторів;

- загальна чисельність штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань - не менше 10 осіб;

- щонайменше 2 особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до Закону про аудит або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

- наявність чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладеного відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Нацкомфінпослуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (мінімальний розмір страхової суми за таким договором страхування має становити 10 відсотків суми отриманої винагороди за договорами про надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу (без урахування податку на додану вартість) протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень, якщо інше не передбачено законом). При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності.

 

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

- не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та критеріям відбору;

- подали до участі в конкурсі документи із порушенням строків, встановлених цим оголошенням;

- подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України, а саме:

- підтвердження річної фінансової звітності ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» з метою надання до Нацкомфінпослуг;

- підтвердження річної консолідованої фінансової звітності ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»;

- підтвердження річної консолідованої фінансової звітності небанківської фінансової групи «ПФБ»;

- додатковий звіт для Наглядової ради, на яку покладено виконання функцій Аудиторського комітету.

 

Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсні пропозиції, що включають такі документи:

- основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності;

- наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та строк їх дії;

- перелік основних клієнтів, в яких здійснювали аудиторські перевірки;

- цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

- лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;

- будь-яку іншу інформацію, яка на думку суб’єкта аудиторської діяльності може бути корисною.


Кінцевий строк подачі  конкурсних пропозицій разом з підтвердними документами –

до «11» січня 2019 року включно.

 

Дата початку проведення конкурсу – «03» січня 2019 року.

 

Документи надсилайте, будь ласка, на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Контактна особа: Отрізна Ірина Станіславівна, тел. (0536) 79-41-10, 79-41-12.

 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням порядку проведення конкурсу, не розглядатимуться. Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна на веб-сайті http://pfbcredit.com.ua. Додаткова інформація про діяльність ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» та небанківської фінансової групи «ПФБ» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

 

Строки підведення підсумків конкурсу: «15» січня 2019 року.

 

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, одним із доступних способів, обраним такими учасниками, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку, в строк не пізніше «18» січня 2019 року.

 

Додаткові умови:

 • перемога у Конкурсі не має обов’язковим наслідком прийняття пропозиції та укладення договору на надання послуг з аудиту фінансової звітності. Рішення про затвердження суб’єкта аудиторської діяльності, з яким буде укладено відповідний договір, приймається вищим органом управління ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»
 • рішення про прийняття пропозиції може прийматися з урахуванням у тому числі, але не виключно, таких обставин і міркувань: ціни, ділової репутації, рекомендацій, історії ділових відносин, обізнаності про компетенцію та якість послуг, досвіду роботи тощо.

Дата архівації: 27.07.2020 р.

 1. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

 


з/п

Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %

1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

1808307368

Матицина Тетяна Юріївна

паспорт громадянина України серії КО №650075, виданий 11 квітня 2006 року Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтаській області

22,0361

2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

1657607814

Матицин Володимир Митрофанович

паспорт громадянина України серії КО №527700, виданий 14 жовтня 2003 року Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області

77,9639

3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

32079024

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС»

квартал 278, 22Б, м. Кременчук, Полтавська область

27,3168

4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

HE 191904

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛАНДІРА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД»

Кеннеді 12, Кеннеді Бізнес Центр, 2-й поверх, П.К. 1087, Нікосія, Кіпр

72,6832   _____________ 

   * Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Дата архівації: 06.06.2019 р.

 1. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника) (інформація, що була розміщена з 17.09.2018 р. до 05.06.2019 р.)


з/п

Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)*

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)**

Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %

1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО»

37667056

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ-УКРТАТНАФТА»

і

Проїзд Галузевий, 4, м.Кременчук, Полтавська обл.

90,4928

 

Дата архівації: 17.09.2018 р.

 1. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника) (інформація, що була розміщена до 17.09.2018 р.)


з/п

Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)*

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)**

Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %

-

-

-

-

-

-

-   _____________ 

   * Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою особою. 

   ** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10 %). 

Офіс компанії

39627, Україна,
Полтавська область,
місто Кременчук,
квартал 278, будинок 22-Б.

Цей сайт використовує сеансові куки-файли, що будуть автоматично видалені у кінці перегляду. Персональні дані не збираються.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою конфіденційності та захисту даних і Повідомленням про куки-файли.

Телефон, факс, email

(0536) 79-41-10
(0536) 79-41-12

office@pfb.com.ua

Представник у м. Київ та Київській області
(067) 405-45-91

Режим роботи

Понеділок–четвер: з 9-00 до 18-00,
п'ятниця: з 9-00 до 16-45.
Перерва: з 13-00 до 13-45.
Вихідні: субота, неділя.
Святкові та неробочі дні.
Про перенесення робочих днів у 2020 р.